O r g a n i s a t i e v e r n i e u w i n g

Organic change is een methode voor organisatieverandering, wanneer de periode van lineaire groei in de organisatie zich gaat stabiliseren. Een periode waarin men zich gaat bezinnen op nieuwe produkten, diensten en markten.De organisatie staat een sprong te wachten naar deze nieuwe toekomst. Deze tamelijk plotselinge transitiesprongen zijn een normaal, organisch verschijnsel in de natuur.


Wanneer de lineaire groei voorbij is, hebben de traditionele veranderingsmethoden ook hun tijd gehad. Creativiteit van het management, maar ook van de medewerkers zijn doorslaggevend voor de weg vinden naar een nieuwe toekomst. Dan is het zaak met innovatieve methoden te luisteren naar het veranderingsproces dat van binnenuit komt: natuurlijk veranderen
Het is echter belangrijk de kenmerken van dit proces te kennen, omdat ingrijpen in een natuurlijk proces, vaak problemen doet ontstaan. Zie het voorbeeld van de toenemende corruptie onder veeartsen als resultaat van het telkens trachten bij te stellen van regelingen in de veehouderij.Als de toekomst onbekend is, is gepland veranderen per definitie niet meer mogelijk en vaak deconstructief. Ten tweede is het belangrijk dit proces te kunnen faciliteren, zoals het handig is in snel stromend water te kunnen navigeren, zodat je weer veilig aan een andere oever kan aanleggen en niet over de kop slaat.

In nauw overleg met het management in de organisatie, worden
werkconferenties belegd, waarin ook met medewerkers in innovatieve werkvormen gezocht wordt naar nieuwe wegen en produkten, kortom de nieuwe toekomst wordt blootgelegd.

De innovatieve werkvormen, gericht op het benutten van creativiteit,
leiden ertoe dat alle betrokkenen een inbreng kunnen hebben. Daarmee wordt anders dan in de hiërarchische periodes in de organisatie, de organisatieontwikkeling een zaak voor iedereen, wat op een vanzelfsprekende en organische manier leidt tot de betrokkenheid en motivatie die zo nodig en wenselijk is.

In deze projecten draagt Dieuwke Begemann de eindverantwoordelijkheid, maar werkt voor een optimaal resultaat en een optimaal tijdsverloop, samen met door haar getrainde medewerkers.