N a t u u r l ij k  v e r a n d e r e n

Het is een verandermodel dat uitgaat van de natuurlijke neiging van
levende systemen evolueren. Het is een model dat de verandering
van binnenuit stimuleert in plaats van de verandering van buitenaf te
implementeren. Het is een vrouwelijke benadering van verandering naast de
meer mannelijke benaderingen, die uitgaan van "Planned Change en
Control".

Het is het verandermodel dat nodig is, wanneer de omgeving complex is
geworden, de groei van de organisatie niet meer geëxtrapoleerd kan
worden uit voorgaande resultaten, als er vernieuwd moet worden, maar de
visie van de directie onvoldoende massa en variëteit heeft om de gehele
organisatie mee te trekken.

Het is het verandermodel waarin je stuurt op condities in plaats
output, op energie in plaats van resultaten, op visie in plaats van
doelstelling.

Het is een verandermodel dat zich baseert op de kennis van levende
systemen, zoals die in de dynamische systeemtheorie verzamelt is. Het model
gaat ervan uit dat als de eigenschappen, die levende systemen hebben om
in leven te blijven gewaarborgd en versterkt worden in het
veranderproces, ook de eigenschap "transcendence" van levende systemen zich zal
manifesteren.
Transcendence is de eigenschap van levende systemen om onder druk zich te
kunnen transformeren tot een nieuw systeem, "the spontaneous emergence
of a new order".
Het is een proces dat we deels ervaren deels observeren in onze
organisaties, bij onze kinderen, in onze culturen, maar niet goed wisten te
benutten.