w e r k w ij z e


Vragen die ik krijg van cliënten:

Individuele ontwikkeling en empowerment
Empowerment van medewerkers
Empowerment van een (management) team
Change management
Fusiebegeleiding
Visieontwikkelingstrajecten
Ontwikkeling nieuwe core-produkten

Deze vragen zijn natuurlijk de leidraad in mijn werkwijze.
Ik ga daarbij echter niet als een “expert-consultant” te werk, die zoekt naar de goede oplossing en implementatievoorwaarden, maar als een detective naar de kennis en inzichten die er bestaan over deze vragen in de organisatie zelf. Ik ga er van uit dat deze vragen opkomen in een organisch veranderproces, waarvoor de oplossing en richting in het systeem gegeven is.

Mijn innovatieve, originele methoden en technieken zijn gericht op het raadplegen van de kennis in het systeem over de toekomst. Tegelijkertijd zet ik methoden in om de vastliggende patronen in communicatie en informatie uitwisseling meteen te doorbreken, aangezien deze alleen meer van hetzelfde zouden gaan bieden.

Het is een organische aanpak, waarvan men achteraf zegt: “het klopt gewoon”