f i l o s o f i e
                                                                                    

Mijn werk gaat over loslaten wat vast houdt en het nieuwe beginnen .
Dat is een veranderproces.Over veranderen is veel nagedacht en ik heb veel veranderprocessen meegemaakt.
Twee aspecten van verandering hebben me het meest geraakt en vormen de basis van mijn filosofie.

Ten eerste een inzicht dat ik ontleende aan trainingen in oosterse gevechtssporten:
degene die gefocused is op wat hij wil en daarvan een positief beeld heeft, beschikt over veel meer kracht in het gevecht, dan degene die gefocused is op de tegenstand.
Daarom help ik mensen, team en organisaties in die kracht te komen: te onderzoeken welk positief beeld voor hun toekomst hen inspireert, wie zij zijn in hun uniciteit en individualiteit en hoe die tot uitdrukking te brengen.Dat geeft de kracht om de problemen die er in het hier en nu spelen door te komen.

In mijn inzichten in veranderingsprocessen, valt me ten tweede het geringe vertrouwen in spontane veranderprocessen op.Veranderen gaat namelijk ook vanzelf, komt van binnen uit. We noemen het dan groei. Meestal vinden we het gewoon dat alles in de natuur groeit, maar zijn we vergeten dat we zelf ook een stukje natuur zijn Wij maken deel uit van de natuur, niet alleen ons lichaam, maar ook onze geest en ziel.

Wij zijn verbonden met de natuur en met elkaar en onderhevig aan dezelfde energie en wetten. Wanneer we weten waarin die kracht schuilt, onderzoeken we wat die kracht eventueel blokkeert. Welke manieren van denken, welke geblokkeerde emoties, welke gestolde strukturen, stoppen de natuurlijke flow, die eigen is.Veel van mijn methoden in organisatie-verandering ontleen ik aan deze natuurlijke manieren van veranderen en groei: natuurlijk veranderen