Workshop Waardegedreven Leiderschap 2016Leergang Natuurlijk Veranderen
Een model voor het laten ontstaan van 'spontane' veranderingsprocessen

31 januari en 1 februari 2014Advisering en opleiding van Change Managers
in coachings trajecten
Soul in coaching
Een workshop voor coaches


 


S o u l  i n  c o a c h i n g
Een workshop voor coaches | 27 tot en 30 augustus 2013


                                                                                     Presbytere Frankrijk


We leven in een tijd waarin zich heftige veranderingen voordoen en daar hebben wij als coaches mee te maken. Niet alleen omdat we er middenin zitten, maar ook omdat we er een speciale verantwoordelijkheid hebben.
Waarom?
De veranderingen kunnen leiden tot een zoektocht naar oude zekerheden en dat leidt tot de regressieve bewegingen die we om ons heen zien en die ons soms ontmoedigen. Maar veranderingen gaan eigenlijk om de noodzaak voor het ontstaan iets nieuws. Om de regressie te vermijden moet het nieuwe gesteund worden. Het nieuwe dient zich altijd aan met nieuwe waarden en daarom hebben wij coaches een speciale verantwoordelijkheid.
Want waarden ontstaan in het gesprek met de ziel en coaches zijn eigenlijk de moderne zielenhoeders van deze tijd.

De ziel zoekt ervaringen om zich de kwaliteiten van schoonheid, goedheid en waarheid eigen te maken. Dat is niet de pure spirituele weg van meditatie en gebed, maar de ervaring van het mens zijn, de weg van diepe humaniteit. Iemand die betekenis heeft kunnen vinden in de menselijke ervaringen in haar/zijn leven, heeft "soul" en dat is te zien in de ogen, het gezicht, de houding.
Die ervaringen zijn niet altijd het soort ervaringen die passen in ons beeld van een succesvol leven, waarin privé en werk in balans zijn, relaties met partner en kinderen bevredigend - C.S Lewis zegt zelfs in zijn boek over pijn: Wens niemand een gelukkig leven, want pijn is de baarmoeder van de ziel.
Onze cultuur is erg gericht op succes, consumerenten het vermijden van pijn en moeite.
Daarom is het belangrijk in de coaching van mensen acht te slaan op het streven van de ziel ervaringen deelachtig te worden, die het nodig heeft om te kunnen groeien. Te leren kijken onder de oppervlakte van de problemen en hun oplossingen, naar het proces van 'soulmaking" dat plaatsvindt, zodat geoogst kan worden wat belangrijk, van waarde en kwetsbaar is.
Te oogsten met de clienten welke nieuwe waarden zich aandienen en tot welke (maatschappelijke) vernieuwingen die inspireren.

In de workshop onderzoeken we
- Hoe maatschappelijke en culturele veranderingen verlopen
- Wat het belang is van waarden daarin
- Hoe het gesprek met de ziel verloopt
- Hoe is dit gesprek anders dan het gewone denken, gecombineerd met de nieuwste   inzichten uit hersenonderzoek
- Hoe is dit gesprek te ondersteunen
- Het onderzoeken van werkvormen die de ziel voeden
- De gatekeepers van de soul: behoefte aan controle en angst voor vernedering
- Oefeningen en werkvormen om deze te passeren
- Het bespreken van cases en reflectie op het proces van soulmaking daarin
- Onderzoeken van de eigen verbinding met soulmaking door het gebruik
  van een nieuw soort reflectie vorm: Frameworks for Change

Locatie

De workshop vindt plaats in de stilte van de pastorie van Mouron-sur-Yonne in de Bourgogne. Dat is een passende plek, want terwijl de kerk de plek is voor de spirit middels meditatie en gebed werd in de pastorie het gesprek over de ziel gevoerd.

Tijd:
Overnachting in een B&B op 15 minuten loop afstand.
Overnachting in een B&B op 15 minuten loop afstand.
De (vegetarische) maaltijden worden deels verzorgd, vormen deels onderdeel van het programma: Soul in food

De groep bestaat uit ervaren coaches.

Kosten 1500,- euro excl. BTW en verblijfskosten
Registratie uiterlijk 4 weken tevoren op ASNbank 707186730
onder vermelding van Soul in Coaching

Opgave
begemann@antenna.nl

Enkele reacties van deelnemers

- De 2 dagen verliepen voor de deelnemers en voor mij intensief en inclusief. Ik merk dat ik mijn leraarschap anders invul dan voorheen en daar geniet ik van.
Paul Nyst, zelfstandig coach en organisatieadviseur

Op kantoor mooie gesprekken om ook in onze eigen organisatie de condities te faciliteren om de ziel in het werk te brengen. Bij onze collega’s en bij onze klanten. De tijd is er rijp voor, het gehoor is er. Er is erg veel beweging. Zo voelbaar hoe de waarden en de hulpbronnen daarbij richting geven. En de stilte in de ochtendmeditatie en in de avond wandelingen
Jet Holshuyzen trainer en coach bij bureau Harte Lingsma

Het was in alle opzichten een fantastische week van verstilling, verdieping, bezieling en ontmoeting. Mijn vertrouwen in de toekomst is erg gegroeid en zeker mijn geloof dat we er iets moois en mooiers van gaan maken,
wat echt waarde toevoegt aan individuen, organisaties en maatschappij en te beginnen bij ons zelf -) en in co-creatie met andere zielen.
Sandor Penninga Senior Coach Harte&Lingsma

Met veel warmte en respect en diepe dankbaarheid kijk ik terug op de week bij jou. Wat een “her-funderende” week. Ik ervaar dat ik in die week bij jou en Caroline Serre, samen met de anderen naar een “hoger plan” ben getild.
Odette Meyer Senior Coach Ciccompany


PROGRAMMA SOUL IN COACHING

MAANDAGAVOND

SPEELS WELKOMSTDINER 19.00 UUR
:
DINSDAGOCHTEND
9.00 TOUR DU VILLAGE ET D’EGLISE
Wat zijn cultuurveranderingen en hoe zitten die procesmatig in elkaar?

12.30 – 14.00 LUNCH
14.00 HET DENKEN EN DE ZIEL
15.00 STILTEWANDELING
16.30 Wat blokkert de ingang tot de ziel?
OEFENINGEN MET DE POORTWACHTERS VAN DE ZIEL

18.00 – 20.00 DINER
20.00 OEFENINGEN AAN DE OPEN HAARD

WOENSDAG
9.00 - WANDELING VAN DE PELGRIMSROUTE NAAR SANTIAGO DEL COMPOSTELLA
BEZOEK AAN DE CRYPT VAN DE BASILIQUE VAN MARIA MAGDALENA IN VEZELAY
LUNCH IN VEZELAY

14.00 – OEFENINGEN MET DE POORTWACHTERS VAN DE ZIEL

16.00 FRAMEWORKS FOR CHANGE
een modern orakelspel om te verkennen wat er voor je
speelt en welke inzichten en (sprirituele) hulpbronnen je
erbij nodig hebt.

18.00 DINER

20.00 VERVOLG FRAMEWORKS FOR CHANGE

DONDERDAG
9.00 MEDITATIE IN DE KERK
9.30 Naar de markt: boodschappen doen voor soulfood diner zaterdag
11.30 VERVOLG FRAMEWORKS
12.30-14.00 LUNCH
14.00 FRAMEWORKS
17.00 STILTEWANDELING
18.30 DINER
20.00 VERVOLG FRAMEWORKS

VRIJDAG
9.00 MEDITATIE IN DE KERK
9.30 AFSLUITING FRAMEWORKS FOR CHANGE
12.30 LUNCH
MIDDAG NEXT STEPS
FEESTELIJK AFSCHEIDSDINER: SOULFOOD


- terug -.............................................................................................................................

 

 

 

Advisering en opleiding van Change Managers
in coachings trajecten
Steeds meer is management het managen van veranderprocessen geworden. In een intensief samenspel, waarin zowel het persoonlijk functioneren als de veranderstrategieen en methoden aanbod komen, werken we samen aan de de veranderingen in Uw organisatie. Soms speel ik een rol in Uw organisatie, namelijk daar waar het goed is over de band te spelen, veelal ben ik sprarring partner in uw rol en het voorbereiden en uitvoeren van het verandertraject.

.............................................................................................................................

terug

 
 


 Leergang Natuurlijk Veranderen
Een model voor het laten ontstaan van 'spontane' veranderingsprocessen

31 januari en 1 februari 2014


 ISBN 978 90 232 4430 1

Vrijwel iedereen die professioneel met veranderingsprocessen bezig is in organisaties, in de politiek, in sociale systemen, merkt hoe moeizaam veranderingen zich laten sturen of plannen. Ondanks alle analyses, herstructureringen en machtsingrepen vindt de beoogde verandering onvoldoende plaats. Dit gaat gepaard met verlies van tijd, geld, energie en inspiratie.

Het kan ook anders, door veranderingen die spontaan ontstaan en een natuurlijk verloop lijken te hebben in hun ontwikkeling te faciliteren. De mensen die daarbij betrokken zijn vertonen een veranderingsgezindheid die aanstekelijk werkt.

Bij het in gang zetten van veranderingen hanteert men nu vooral grip, controle en ratio als belangrijkste principes, soms effectief maar vaak leidend tot stagnatie en energieverlies.

Een andere benadering is nodig om complexe veranderingsprocessen vorm te geven.

Nieuwe visie

Tijdens de leergang Natuurlijk Veranderen ontwikkelt u een nieuwe visie op complexe veranderingsprocessen. Het programma biedt u instrumenten om deze processen te analyseren en te begeleiden. U leert een verandermodel te hanteren dat stuurt op condities in plaats van output, op energie in plaats van resultaten, op visie in plaats van doelstellingen.

Op basis van de leergang Natuurlijk Veranderen herkent u in veranderingsprocessen de principes van spontane veranderingen. U weet met de aangeboden theoretische concepten en oefeningen hoe u bij deze spontane veranderingen kunt aansluiten en zelforganisatie kunt stimuleren in (arbeids)organisaties en systemen van politieke, sociale of economische aard.

Inhoud leergang
In de leergang Natuurlijk Veranderen komen de volgende onderwerpen aan bod:
Wat zijn natuurlijke veranderingen? Aan de hand van voorbeelden - zoals het    spontaan ontstaan van de ICT-revolutie - leert men natuurlijke veranderingen te    herkennen.
Welke krachten of vermogens zijn verantwoordelijk voor natuurlijke veranderingen?    Aan de orde komen het auto-poïetische, het adaptieve en het transcendentele    vermogen en de principes die aan deze vermogens ten grondslag liggen. Hoe zien    we die principes werkzaam in ons werk, in het dagelijks leven en in de politiek?
Welke kenmerken hebben natuurlijke veranderingen? Begrippen als richting en    toenemende complexiteit van natuurlijke veranderingen krijgen gestalte.
Op welke wijze kan men het probleemoplossend vermogen van organisaties    stimuleren? Hoe versterken we de krachten, principes en bewegingsrichting van het    Natuurlijk Veranderen?


Voor wie bestemd?

De leergang Natuurlijk Veranderen richt zich op mensen die zich beroepshalve met complexe veranderingsprocessen bezig houden, zoals directieleden, managers, organisatieadviseurs en -coaches en politieke bestuurders.

De begeleiders
De leergang Natuurlijk Veranderen wordt gegeven door Dieuwke Begemann van Begemann Consultancy.

Drs. Dieuwke Begemann houdt zich sinds 1990 bezig met Natuurlijk Veranderen vanuit haar eigen bureau. (www.begemannconsultancy.nl). Dieuwke paart een groot conceptueel vermogen aan het gebruik van innovatieve werkvormen, waarbij focussen vanuit eigen kracht een belangrijk uitgangspunt is.

Haar speciale aandacht gaat uit naar processen als globalisering en vergroting van duurzaamheid. Zij beziet deze processen vanuit het perspectief van Natuurlijk Veranderen. Dieuwke heeft een ruime internationale ervaring in het helpen opstarten van nieuwe initiatieven in Rusland, Servië en recentelijk op de Westbank.

In organisatievernieuwingstrajecten werkt zij samen met o.a de Baak, Andreae en Partners, Ciccompany en Stratchconsultants. Zij heeft tientallen organisaties begeleid in natuurlijke veranderingstrajecten zoals de RABO bank, verschillende woningbouwcorporaties en de Raad voor de Kinderbescherming. Over deze trajecten wordt gezegd: "Het klopt gewoon".

Enkele reacties op de leergang:
Caty Asscher, Executive Coach in Vrouwelijk Leiderschap: Het heeft mij een mooi conceptueel framework gegeven. Het leert je reflecteren op het aansluiten bij die beweging in verandering die het meest gedragen wordt door de kracht van natuurlijke veranderingsprocessen. Het geeft inzicht in: waar moet ik aangrijpen om de beoogde verandering in een complexe situatie te starten; welke volgorde is wenselijk en zorgt dat ik probeer alle aspecten aandacht tegeven.

Jan Andreae, coach en inspirator van maatschappelijke veranderingen: Veranderen is het meest centrale begrip in deze tijd. Het blijft verbijsterend hoe weinig wij als mensheid daarvan begrijpen. Deze leergang heeft me sleutels tot begrip gegeven.

Marie Louise van Kleef, Algemeen Directeur Raad voor de Kinderbescherming:
"Voorafgaand aan mijn nieuwe funktie in een organisatie waar veel moet gaan veranderen, leerde ik via de integrale matrix die in deze leergang gedoceerd wordt, in het hart van het veranderingsvraagstuk te komen en de aangrijpingspunten voor het verander proces te vinden"

Opleiding Natuurlijk Veranderen

Hoe en Wanneer?

31 januari en 1 februari 2014
De leergang omvat 5 dagen met een tussenliggende periode van ongeveer een week weken. Elke dag duurt van 10:00 tot 15:00 (inclusief lunch).

Voor meer informatie over de inhoud van de training,
Dieuwke Begemann (020 - 423 19 59), www.begemannconsultancy.nl


Kosten

1500,- excl. BTW

.............................................................................................................................


terug

 

 Workshop Waardegedreven Leiderschap


Doelstelling

Als leider een helikopterview te ontwikkelen op de chaotische ontwikkeling in deze tijd om niet overspoeld te raken en richting te kunnen bepalen.

Inzicht te ontwikkelen in de manier waarop veranderingen positief kunnen verlopen en wat een leider ter beschikking staat om dat te ondersteunen
De ontwikkeling te maken naar waardegedreven leiderschap op persoonlijk, team en organisatieniveau.

 


.......................................................................................


Data in 2016

12 tot en met 15 oktober
aankomst 11 oktober 2016
Co-facilitator Caty Asscher

 

.......................................................................................

Programma waardengedreven leiderschap

Aankomst dinsdagavond

Woensdagochtend: De rol van waarden in veranderprocessen,
Dynamiek, Integraliteit, Richting (Spiral Dynamics)
Woensdagmiddag: Oefenen in het diagnostiseren van de timing, integraliteit
en kleur van verandering

Woensdagavond: Uitwisseling aan de open haard

Donderdagochtend: Bezoek aan bedevaartcentrum Vezelay
Donderdagmiddag:Waardengedreven Leiderschap
Hoe waarden te genereren en in te zetten

Oefeningen Belemmeringen: omgaan met behoefte aan controle
en resultaat in ons zelf en in onze organisatie

Donderdagavond:Hoe ga ik mezelf hier verder in ontwikkelen.
Vrijdag:
Frameworks for Change: een modern orakelspel om precies op persoonlijk, team, organisatie en global niveau uit te zoeken hoe de weg er uit ziet
Zaterdag: Voeding van het nieuwe
Soulfood
Zondag: vertrek

Kosten: 2500 euro excl. BTW en B@B incl. overige verlijfkosten.
Inschrijving door overmaking van 1000,- euro op
rekening NL60 ASNB 0707 1867 30 t.g.v. Begemann Consultancy ASNbank.


Locatie: de pastorie van het 14e eeuwse Romaanse kerkje in Mouron-sur-Yonne.
Presbytere Mouron-sur-Yonne (France)
Overnachting in Hotel de L'YonneDownload folder
( PDF)


.......................................................................................


Testimonials:
" Het was een hele mooie en bijzondere ervaring"
mevrouw dr. I. van der Zande
Directeur Veiligheidsregio Kennemerland

Directeur Publieke Gezondheid
³Het was voor mij een zeer waardevolle week met veel impact op werk en privé.
Dank daar voor. Simon.
Simon Ettekoven
Auteur en deskundige in ontwerpen en uitvoeren van goed onderwijs

Ook ik kijk terug op een prachtige en indringende ervaring. Daar ben ik jullie allen en Dieuwke in het bijzonder heel dankbaar voor!
Rick Steur voormalig Hoofdinspecteur Voortgezet onderwijs. Consultant BETEOR


- terug -- terug -